Een kijkje in de oceaan

webkwestie - webquest

Leerkracht

Vanuit uw luie stoel op het strand heeft u uw kinderen wat in de gaten

kunnen houden. Wij hopen dat u tevreden bent met het resultaat.

  • Titel: Kijkje in de oceaan

  • Onderwerp: Een kijkje nemen in de tropische onderwater wereld.

  • Groep: 6,7

  • Vakgebieden: Aardrijkskunde, biologie

  • Uitvoering: tweetallen

  • Benodigde tijd: U kunt het verdelen over 2 lesuren. Daardoor geeft u de kinderen de ruimte om nog meer informatie te zoeken en om het foldertje goed af te ronden.

  • Opbrengst: Een foldertje.

We willen u nog op het volgende wijzen:

  • Let er op dat ieder kind het worddocument goed gebruikt. En begrijpt hoe je het gebruiken moet.

  • Let er op dat ieder kind zijn of haar folder beoordeelt via het beoordelingslijstje.

  • Zorg er ook voor dat de kinderen hun worddocument goed controleren voor dat ze het uitprinten. Zorg er als leerkracht voor dat u daar bij bent.

  • Zorg er voor dat de tweetallen de taken goed verdelen.

  • Webkwestiemakers: Rebecca, Harienke en Johanna